Fresh news from SatAgro

Amazone

26 września 2018

ISOBUS CCI-100 & CCI-200

Uwaga – terminale ISOBUS CCI-100 i CCI-200 opracowane zostały przez konsorcjum producentów sprzętu polowego. Wersje sprzedawane przez poszczególnych uczestników konsorcjum różnią się wyglądem zewnętrznym i stylistyką wyświetlanych informacji. Warunki techniczne: – Pliki Shapefile z mapą aplikacyjną mogą być obsługiwane w terminalach z wersją oprogramowania równą 2.05 lub wyższą (od 2015 r.), pozostałe terminale wymagają formatu ISOXML. Przy pobieraniu mapy aplikacyjnej SatAgro wybierz odpowiednią opcję z listy. – Pliki mogą być przenoszone na nośniku USB (opisane w instrukcji) lub z wykorzystaniem transferu online CCI.Courier Importowanie mapy aplikacyjnej SatAgro w formacie Shape (możliwe w terminalach z wersją oprogramowania stworzoną po 2015 r.) Utworzyć…

11 czerwca 2018

Amazone AMATRON3

UWAGA – W polskojęzycznej instrukcji obsługi dostarczanej wraz ze sprzętem: mapy aplikacyjne nazywane są kartami zastosowań zadania ISOBUS nazywane są najczęściej zleceniami Aby wgrać mapę aplikacyjną w formacie .shp na komputer pokładowy Amatron 3 należy posiadać aktualne licencje na rozszerzenia oprogramowania „GPS-switch” oraz „GPS-maps”. Amazone domyślnie zapewnia kupującym wersje próbne oprogramowania, z których korzystać można przez 50 godzin. Wszystkie trzy pliki tworzące shapefile z mapą aplikacyjną wgrać należy na pusty pendrive (USB, dysk przenośny), np. do katalogu „applicationmaps”. Procedura korzystania z map aplikacyjnych zależy od złącza, którym dysponuje nasz sprzęt.

21 września 2018

Amazone AMATRON4

Korzystanie z map aplikacyjnych w terminalu AmaTron 4 wymaga posiadania aktywnej licencji Maps&doc (Mapy i dokumentacja). Wersja demonstracyjna dostarczana wraz z nowym terminalem pozwala na do 25 operacji importu lub eksportu danych. Aby sprawdzić status licencji należy wejść w następujące ustawienia terminala: Główne menu->  Ustawienia (symbol koła zębatego) -> Licence management-> Maps&doc Tworzenie w menu nowego pola, do którego będzie przyporządkowany plik Shape W menu głównym wybrać symbol pola  W menu pracy (Work menu) wybrać symbol pola z folderem  Dodać pole symbolem + i nadać mu nazwę Zaakceptować symbolem Przyporządkowanie pliku Shape do nowo utworzonego pola Umieścić nośnik USB w…

9 czerwca 2018

Amazone AMAPAD

Mapy aplikacyjne (tzw. karty aplikacji) można wprowadzać na terminal AMAPAD na dwa sposoby: przyporządkowanie do już utworzonego zlecenia (zadania) na terminalu AMAPAD plików shape file z danymi dawkowania, eksport gotowego zlecenia wraz z zapisaną kartą aplikacyjną w formie pliku TASKDATA.XML. Pierwsza metoda umożliwia korzystanie z map generowanych w aplikacji SatAgro. Zlecenie tworzone bezpośrednio na terminalu AMAPAD wymaga jedynie przyporządkowania odpowiedniego pliku shape z tych, które zostały przegrane na nośnik USB. Po utworzeniu przez operatoraz zlecenia na terminalu należy wykonać następujące kroki, żeby wprowadzić mapy aplikacyjne: Podłączyć pamięć USB z wgranymi mapami aplikacyjnymi w formacie shape do terminala. W menu Zlecenie…