Amazone AMATRON3

06/11/2018

UWAGA – W polskojęzycznej instrukcji obsługi dostarczanej wraz ze sprzętem:

 • mapy aplikacyjne nazywane są kartami zastosowań
 • zadania ISOBUS nazywane są najczęściej zleceniami

Aby wgrać mapę aplikacyjną w formacie .shp na komputer pokładowy Amatron 3 należy posiadać aktualne licencje na rozszerzenia oprogramowania „GPS-switch” oraz „GPS-maps”. Amazone domyślnie zapewnia kupującym wersje próbne oprogramowania, z których korzystać można przez 50 godzin.

Wszystkie trzy pliki tworzące shapefile z mapą aplikacyjną wgrać należy na pusty pendrive (USB, dysk przenośny), np. do katalogu „applicationmaps”.

Procedura korzystania z map aplikacyjnych zależy od złącza, którym dysponuje nasz sprzęt.

Złącze AMABUSZłącze ISOBUS

Instrukcje dla użytkowników zaawansowanych:

W aplikacji GPS-switch należy pobrać do Danych pola mapę aplikacyjną (kartę zastosowań), zdefiniować jednostki w których określone są dawki, po czym przejść do „Menu roboczego”

Po włączeniu terminalu Amatron 3 wkładamy do niego pendrive z mapami aplikacyjnymi

Wciskamy przycisk przełączania między aplikacjami  przez trzy sekundy

Z listy aplikacji wybieramy „GPS-switch” (wyboru dokonujemy strzałkami góra/dół i potwierdzamy przyciskiem Enter ), po czym wybieramy opcję „Dane pola” (przycisk funkcyjny F1) i, jeżeli w pamięci podręcznej są już dane jakiegoś pola, „Nowe” (F1) żeby je skasować.

W ekranie danych pola wybieramy opcję „Pobierz” (F7). Amatron 3 wyświetli listę typów danych do pobrania: granice pola, strefy wyłączenia i karty zastosowań – t.j. mapy aplikacyjne (wyboru dokonujemy strzałkami góra/dół i potwierdzamy przyciskiem Enter ).

Na ekranie widzimy teraz katalogi i pliki znajdujące się na pendrive’ie. Strzałkami i przyciskiem Enterwybieramy żądaną mapę aplikacyjną.

UWAGA: Mapa aplikacyjna wyświetlona będzie dla większej czytelności jako pojedynczy plik z rozszerzeniem .shp
Po wyborze mapy wyświetlona zostanie lista z wartościami w poszczególnych strefach. Po naciśnięciu przycisku Entermusimy dokonać wyboru jednostki.

UWAGA: Jeżeli stosowany nawóz został rozcieńczony w stosunku do stężeń przyjętych przy tworzeniu mapy, Amatron 3 może dokonać odpowiednich przeliczeń już na polu; wystarczy wybrać opcję kg bądź l substancji czynnej na hektar, po czym sprecyzować stężenie. W pozostałych przypadkach należy wybrać kg lub l na hektar. 

Amatron 3 wyświetla teraz mapę aplikacyjną – pobranie mapy się powiodło. Aby przejść do „Menu głównego” rozszerzenia GPS-switch należy:

 • wyjść z widoku pobieranej mapy naciskając przycisk ESC – wyświetlony zostanie ekran ładowania danych
 • Wybrać strzałkę „cofaj” (F4) – trafimy do ekranu danych pola
 • Wybrać „cofaj” (F4) – wyświetlone jest „Główne menu” rozszerzenia GPS-switch.

Możemy teraz przejść do „Menu roboczego” naciskając ESC

Powinniśmy zobaczyć na ekranie lokalizację naszego ciągnika oraz mapę aplikacyjną.

Instrukcje dla użytkowników zaawansowanych:

W aplikacji GPS-switch należy pobrać do Danych pola mapę aplikacyjną (kartę zastosowań), zdefiniować jednostki w których określone są dawki, po czym stworzyć i rozpocząć nowe zadanie (zlecenie) w aplikacji ISOBUS Task Controller.

Po włączeniu terminalu Amatron 3 wkładamy do niego pendrive z mapami aplikacyjnymi

System zleceń (czy też zadań) ISOBUS wymaga odpowiedniej struktury katalogów i plików na pendrive’ie. Dla uniknięcia komplikacji polecamy korzystanie z USB 2.0.

Przygotowanie nośnika danych za pierwszym razem

Aby przystosować nośnik USB do współpracy z terminalem kiedy używamy go po raz pierwszy należy wykonać następujące kroki:

 1. Wciskamy przycisk przełączania między aplikacjami przez trzy sekundy
 2. Z listy aplikacji wybieramy „ISOBUS-TC” (wyboru dokonujemy strzałkami góra/dół i potwierdzamy przyciskiem Enter )
 3. Aby aktywować kontrolera zadań należy wejść do ustawień wybierając ikonę narzędzi (przycisk F2) i upewnić się że odpowiednie pole jest zaznaczone
 4. Jeżeli zmieniliśmy któreś z ustawień, należy zrestartować urządzenie aby zmiany zostały wprowadzone. W takim
  wypadku po włączeniu należy ponownie wejść do aplikacji „ISOBUS-TC” i ustawień.
 5. Aby stworzyć odpowiednie katalogi dla zleceń ISOBUS, na pendrive’ie należy nacisnąć F1.
 6. Po wyjściu z ustawień poprzez wybranie strzałki „cofnij” (przycisk F4) do głównego menu aplikacji „ISOBUS-TC” powinno być widać nieobecne wcześniej opcje – lista „Zleceń” i „Danych”.

Jeżeli dysponujemy odpowiednio przygotowanym pendrive’m możemy przystąpić do pobierania mapy aplikacyjnej do komputera pokładowego.

Wciskamy przycisk przełączania  między aplikacjami przez trzy sekundy

Z listy aplikacji wybieramy „GPS-switch” (wyboru dokonujemy strzałkami góra/dół i potwierdzamy przyciskiem Enter ), po czym wybieramy opcję „Dane pola” (przycisk funkcyjny F1) i, jeżeli w pamięci podręcznej są już dane jakiegoś pola, „Nowe” (F1) żeby je skasować.

W ekranie danych pola wybieramy opcję „Pobierz” (F7). Amatron 3 wyświetli listę typów danych do pobrania: granice pola, strefy wyłączenia i karty zastosowań – t.j. mapy aplikacyjne (wyboru dokonujemy strzałkami góra/dół i potwierdzamy przyciskiem Enter ).

Na ekranie widzimy teraz katalogi i pliki znajdujące się na pendrive’ie. Strzałkami i przyciskiem Enter wybieramy żądaną mapę aplikacyjną.

UWAGA: Mapa aplikacyjna wyświetlona będzie dla czytelności jako pojedynczy plik z rozszerzeniem .shp.

Po wyborze mapy wyświetlona zostanie lista z wartościami. Po naciśnięciu przycisku Enter musimy dokonać wyboru jednostki.

UWAGA: Jeżeli stosowany nawóz został rozcieńczony w stosunku do stężeń przyjętych przy tworzeniu mapy Amatron 3 może dokonać odpowiednich przeliczeń; wystarczy wybrać opcję kg bądź l substancji czynnej na hektar, po czym sprecyzować stężenie. W pozostałych przypadkach należy wybrać kg lub l na hektar.

Amatron 3 wyświetla teraz mapę aplikacyjną – pobranie mapy się powiodło. Aby przejść do „Menu głównego” rozszerzenia GPS-switch należy:

 • wyjść z widoku pobieranej mapy naciskając przycisk ESC – wyświetlony zostanie ekran ładowania danych
 • Wybrać „cofaj” (F4) – trafimy do ekranu danych pola
 • Wybrać „cofaj” (F4) – wyświetlone jest „Główne menu” rozszerzenia GPS-switch.

Należy teraz określić parametry zadania w aplikacji Task Controller. Aby to uczynić należy wcisnąć przycisk przełączania między aplikacjami na trzy sekundy i wybrać z listy aplikacji (za pomocą strzałek i przycisku Enter) ISOBUS-TC.

Za pomocą przycisku F1 przechodzimy do listy zleceń.

W widoku listy zleceń stworzyć musimy nowe zlecenie; czynność tą symbolizuje ikona nieprzekreślonej kartki, którą wybrać należy wciskając F2. Amatron wyświeli nazwę zlecenia wraz z szeregiem parametrów takich jak klient, pole, kierowca.

Aby rozpocząć zlecenie wybrać należy ikonę zielonego światła (F2).

Na komputerze wyświetlone są parametry rozpoczętego zlecenia. Strzałkami wybieramy pozycję „Wartość zadana” i potwierdzamy przyciskiem Enter. Amatron powinien automatycznie pobrać „wartości zadane” z mapy aplikacyjnej.

Aby zastosować mapę w terenie należy wcisnąć przycisk przełączania aplikacji i uruchomić sprzęt w układzie sterowania maszyny.

Aby wyświetlić rozszerzenie „GPS-switch”, w którym możemy obserwować swoją pozycję na polu i aktualną dawkę nawożenia, należy jeszcze raz nacisnąć przycisk przełączania aplikacji i wejśc do „Menu roboczego” „GPS-switch” za pomocą przycisku ESC. Powinniśmy zobaczyć na ekranie lokalizację naszego ciągnika oraz mapę aplikacyjną.